GIẢI PHÁP

Hệ thống chấm điểm SHLX tự động của Toanphuong Technologies tuân thủ và đáp ứng theo QCVN 40:2015/BGTVT của Bộ GTVT, đã được lắp đặt phục vụ Tập huấn Sát hạch viên toàn Miền Nam năm 2015-2016 do Tổng cục ĐBVN tổ chức (SHLX tự động trong hình, trên đường trường và A1)

Hệ thống thi sát hạch lái xe của Toanphuong Technology là một hệ thống tổng thể, nhiều cấu hình với khả năng mở rộng của hệ thống linh hoạt, tích hợp cả thi lý thuyết lẫn thi thực hành trên hình. Sử dụng công nghệ Vi điều khiển và các cảm biến hiện đại, độ ổn định cao, hoạt động chính xác.

PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Tủ điều khiển trung tâm:

  • Là hệ thống thiết bị điện tử được thiết kế mỹ thuật, điều khiển bằng Vi điều khiển, ổn định cao, tiêu thụ điện năng thấp.
  • Có thể hoạt động ở chế độ tự hành.
  • Giám sát hệ thống cảm biến trên sân, truyền thông, trao đổi dữ liệu, thông tin với toàn bộ các xe sát hạch trong hình.

THIẾT BỊ TRÊN XE

Bộ hiển thị và camera chụp ảnh:

Bộ hiển thị và camera chụp ảnh: hỗ trợ thí sinh quan sát tổng điểm thi, có Module camera chụp ảnh tích hợp bên trong, tự động chụp ảnh thí sinh, gửi về phòng điều hành để in vào biên bản kết quả thực hành lái xe trong hình

Hỗ trợ kỹ thuật viên của Trung tâm sát hạch, kiểm tra độ ổn định và khả năng vận hành của xe sát hạch (có tài liệu kỹ thuật chi tiết)

THIẾT BỊ TRÊN SÂN

  • Hệ thống cảm biến giới hạn hình thi
  • Hệ thống đèn tín hiệu giao thông
  • Hệ thống cảm biến xác định bài